Organizator
wydarzenia:
Partner
wydarzenia:
13 stycznia 2023 r. obchodzimy (nieoficjalny)
Dzień Polskiej Wódki
oraz 10-lecie jej definicji!

Polska Wódka to alkohol najwyższej jakości, który jest ważną częścią polskiej kultury. Niewielu jednak wie, że nasz narodowy trunek posiada Chronione Oznaczenie Geograficzne, a od 10 lat także obowiązującą dziś definicję oraz (nieoficjalny) Dzień Polskiej Wódki obchodzony 13 stycznia. Badania przeprowadzone w październiku 2022 roku przez SW Research na zlecenie Stowarzyszenia Polska Wódka pokazują, że edukacja i promocja są nadal bardzo potrzebne. Jednocześnie wskazują, że dla polskiego konsumenta ważne są działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

W przeddzień Dnia Polskiej Wódki, czyli 12 stycznia 2023 roku,
Stowarzyszenie Polska Wódka wraz z partnerem wydarzenia - Muzeum Polskiej Wódki

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

„Polska Wódka wczoraj, dziś, jutro.
Co wiemy o naszym narodowym trunku w 10. Dniu Polskiej Wódki?",

która odbędzie się 12 stycznia 2023 roku
o godz. 10:00 w formie online.

W programie:

Wyniki badania: „Świadomość i wiedza Polaków o Polskiej Wódce”.
Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2022 roku przez SW Research na zlecenie
Stowarzyszenia Polska Wódka.

Prowadząca:

Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska

Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Polska Wódka. Współautorka warstwy merytorycznej wystawy stałej w Muzeum Polskiej Wódki, twórczyni i jedna z prowadzących cyklu
„Rozmowy o Polskim Stole", koordynatorka kampanii „Pływam bez promili" oraz partner kampanii „Autosobriety – Ruszaj bez promili”. Z branżą spirytusową związana od ponad 15 lat.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, następnie pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, firmie Agros Holding S.A.
oraz Opoczno S.A. Absolwentka Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Public Relations na UW i Podyplomowych studiów Menedżerskiech na SGH.

Goście konferencji:

Gość specjalny:
Ola Jeżowska-Minárik
z DG AGRI przedstawi cele polityki UE w odniesieniu do GIs,
zwłaszcza wagę i benefity płynące z Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz ich rolę w zrównoważonym rozwoju.

Magdalena Tomaszewska-Bolałek

Orientalistka, badaczka kultury kulinarnej, dziennikarka, kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS i autorka książek. Zajmuje się badaniami nad: historią i antropologią jedzenia, prognozowaniem trendów, dyplomacją oraz turystyką kulinarną. Promuje kuchnię polską za granicą. Prowadziła wykłady o polskiej kulturze kulinarnej na zlecenie MSZ. Pisze o kulinariach, prowadzi spotkania dla firm, przygotowuje przepisy, robi zdjęcia i opracowuje strategie promocji.

Michał Paszota

Współwłaściciel i mistrz gorzelnictwa Gorzelni Podole Wielkie, absolwent biotechnologii UJ. Od dziesięciu lat odpowiedzialny za procesy modernizacyjne w gospodarstwie oraz w gorzelni w Podolu Wielkim, a także za całościową koncepcję procesów technologicznych przy produkcji destylatu rolniczego oraz produktów Podole Wielkie.

Andrzej Szumowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka od momentu założenia Stowarzyszenia w 2006 r. oraz Członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”.

Andrzej Szumowski swoją 25-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. objął funkcję Pełnomocnika Zarządu Agros Holding S.A. W 1997 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W roku 1998 był doradcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 2001 r. sprawował również funkcję Doradcy Prezesa spółek Polkomtel S.A. oraz Agros Holding S.A.
W 2001 r. Andrzej Szumowski objął stanowisko Dyrektora Komunikacji, a później Dyrektora Public Affairs w Agros Holding S.A. W latach 2002 – 2005 był Doradcą Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2003 został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wyborowa S.A. Obecnie pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Spółki oraz Dyrektora External Affairs.
Andrzej Szumowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ola Jeżowska-Minárik

Ola Jeżowska-Minárik rozpoczynała karierę zawodową w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie. Ukończenie podyplomowych studiów europejskich wpłyneło jednak na zmianę orientacji zawodowej i otworzyło drogę do podjęcia pracy związanej ze wspólną polityką unijną. Od 17 lat Ola pracuje w Komisji Europejskiej. Obecnie, w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmuje się oznaczeniami geograficznymi czyli prawami własności intelektualnej ściśle powiązanymi z obszarami wiejskimi. Na co dzień odpowiedzialna jest za szereg aspektów dotyczących rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych. Po godzinach, jako koneser dobrych smaków, chętnie zbiera kulinarne doświadczenia z całego świata.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI


Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Polityki prywatności oraz Klauzuli RODO

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


KONTAKT DLA MEDIÓW:

osoba kontaktowa Dorota Steliga

adres e-mail dorota.steliga@dspectrum.pl

nr telefonu 512-949-039